A karácsony valóban a szeretet ünnepe? Eláruljuk az igazságot

A mai napon a keresztény világ Jézus Krisztus születéséről emlékezik meg. Az emberek ajándékot adnak azért, hogy kifejezzék megbecsülésüket egymás felé. A karácsonyt ezért a szeretet ünnepének nevezik, de vajon tényleg ennyiről szólna a szeretet?

Szeretet alatt a mai kultúra elsősorban egy emberi érzelmet ért, ami arra sarkall (különösen karácsonykor), hogy a legdrágább ajándék megvásárlásával juttassuk kifejezésre. A Biblia alapján elmondható, hogy a szeretet nem egy pozitív emberi érzelem elsősorban , hanem egy személy, az Isten maga. A világ Teremtője úgy fejezte ki a szeretetét, hogy odaadta a fiát, aki közel kétezer évvel ezelőtt megjelent, és közel hároméves földi szolgálata alatt demonstrálta Isten szeretetét: betegeket gyógyított, démonokat űzött, vagyis megoldotta az emberek alapvető problémáit. Jézus a legnagyobb fokú szeretetnek azt tartja, ha egy ember hajlandó letenni az életét egy másikért, ennek ékes példája a golgotai kereszt.

Salamon az Énekek énekében Isten lángjához hasonlítja az igazi szeretetet, amit maga az Isten gyújt be az emberek életében. Ugyanakkor más igeszakaszok gyümölcsként határozzák meg, utalva arra, hogy a másik megbecsülése nem egyik napról a másikra valósul meg, hanem egy érési szakasz eredménye a legtöbb esetben.

Az Újszövetség eredeti nyelvében a szeretetre három kifejezést találunk: az egyik a sztorgé, ami az emberi kapcsolatokban évek alatt kialakuló ragaszkodásra, biztonságérzetre utaló kifejezés. A Biblia ezen túlmenően megkülönbözteti a baráti szeretetet (filosz) is, ami viszonylag többet ad, mint amennyit kap, de fontos azt látni, hogy befektetés nélkül ez sem tud működni. A harmadik szeretet fajta az agapé, ami úgy ad, hogy abszolút nem vár el viszonzást a másiktól. Ezt szokták isteni szeretetnek is hívni, amiben a másik iránti függőség nulla.

A szeretetet kifejezhető ajándékozással, karitatív tevékenységgel is (amire a karácsony nagy hangsúlyt tesz), de nemcsak ezek az eszközök állnak rendelkezésünkre. A szeretet egy természetfelettiből táplálkozó valóság, és éppen emiatt sokszor nem egészen kiszámítható módon működik. Jézus az Isten törvényét két sarkalatos pontban fogalmazta meg: egyrészt felszólít arra, hogy a láthatatlan Istent szeressük, másrészt arra is hangsúlyt tesz, hogy a felebarátainkat (akiket látunk), mint saját magunkat részesítsük agapéban. Ez azt jelenti, hogy az ember alapvetően nem a szeretet forrása, hanem annyi szeretet van benne, amennyit a világ Teremtőjével való kapcsolatából összegyűjtött. Fontos továbbá az, hogy ezután hagyjuk magunkat az Istentől szeretni: ha az önértékelésünk nincsen rendben, akkor a környezetünket se tudjuk megbecsülni. Ha az Isten és önmagunk szeretete már stabilan működik, az meg fog mutatkozni az egyéb kapcsolatainkban (baráti, rokoni, stb.), és ezt kifejezésre juttathatjuk ajándékok vásárlása által is.

Ezekkel a sorokkal kívánok minden kedves olvasómnak Békés Boldog Karácsonyt, és sikerekben, szeretetben gazdag Boldog új évet!

Papp Zsolt teológus/Halasinfo