Adatkezelés

Az weboldal használata során a weboldal üzemeltetője részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem  adja ki további fél számára. A weboldal böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb).

Ezen adatokat a weboldal üzemeltetője kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A  szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet  a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

A weboldal böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat a weboldal üzemeltetője bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban a [email protected] e-mail címen.

A jelen adatkezelési nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók. A weboldal oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a weboldal üzemeltetője általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

Cookie-k használata
Külső szolgáltatók, amilyen a Google, cookie-k használatával jelenítenek meg hirdetéseket, felhasználóinknak a webhelyet érintő korábbi látogatásai alapján.

A Google által használt DART cookie lehetővé teszi, hogy a Google és partnerei a hirdetéseket az webhelyünkön és az internet egyéb helyein végzett látogatásaik alapján jelenítsék meg a felhasználóink számára.
Felhasználóink kikapcsolhatják a DART cookie használatát, ha felkeresik a hirdetésleiratkozási oldalt.

Moderálási elvek
A halasinfo.hu a Facebook komment rendszerét használja. A hozzászóló Facebook fiókja alatt keletkező valamennyi aktivitásért, kizárólag a Facebook fiók tulajdonosa a felelős.

A cikkekhez kapcsolódó hozzászólásokért, a közzétett adatokért, képekért, szövegekért, hivatkozásokért sem más információhordozókért a halasinfo.hu szerkesztősége teljes felelősséget nem vállal.

Nem teszünk publikussá olyan információkat, melyek sértik a Magyarországon hatályos törvényeket, amelyek – akár ráutalással is – az alkotmányos rend vagy a törvények megsértésére buzdítanak, amelyek sértik más hozzászólók vagy személyek személyiségi jogait.

A halasinfo.hu oldalain a hozzászólások között nem publikálunk nyereségorientált vállalkozás, termék, szolgáltatás reklámozását, beleértve a nyereségérdekelt, bevételorientált weblapokat is. A nem nyereségérdekelt kezdeményezésekre ez nem vonatkozik.

A hozzászólásokban közölt adatok megbízhatóságával, hitelességével, minőségével kapcsolatban semmilyen ellenőrzést nem folytatunk, így a halasinfo.hu szerkesztősége semmilyen értelemben nem vonható felelősségre az oldalain a hozzászólók által elhelyezett információkból következő esetleges káresemények miatt.

Moderálás

Alapelvként minden vélemény és hozzászólás publikusan megjelenhet, de a hozzászólásokat morális, ízlésbeli és technikai korlátok közé szorítjuk. Szerkesztőségünk előre lefektetett alapelvek alapján véleményezi és kezeli a hozzászólók álatal felvitt tartalmakat. Szerkesztőségünk dönti el, hogy mely tartalom, illetve annak mely részei szegik meg az alapelveket. A moderálásnak nem célja az éles viták megakadályozása, azok befolyásolása. A moderálás célja, hogy a vita helyét ne vegye át az öncélú trágár szitkozódás, egymás vagy közéleti és közszereplők rágalmazása.

A 2014. március 15. előtt hatályos 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről:

5. § (1) A törvény tiltja a joggal való visszaélést.
(2)9 Joggal való visszaélésnek minősül a jog gyakorlása, ha az a jog társadalmi rendeltetésével össze nem férő célra irányul, különösen ha a nemzetgazdaság megkárosítására, a személyek zaklatására, jogaik és törvényes érdekeik csorbítására vagy illetéktelen előnyök szerzésére vezetne.
(3) Ha a joggal való visszaélés jogszabály által megkívánt nyilatkozat megtagadásában áll, és ez a magatartás nyomós közérdeket vagy különös méltánylást érdemlő magánérdeket sért, a bíróság a fél jognyilatkozatát ítéletével pótolhatja, feltéve, hogy az érdeksérelem másképpen nem hárítható el. A jognyilatkozat pótlására különösen akkor kerülhet sor, ha a jognyilatkozat megtételét illetéktelen előny juttatásától tették függővé.

80. § (1) A személyhez fűződő jogok megsértését jelenti a más képmásával vagy hangfelvételével kapcsolatos bármiféle visszaélés.
(2) Képmás vagy hangfelvétel nyilvánosságra hozatalához – a nyilvános közszereplés kivételével – az érintett személy hozzájárulása szükséges.
(3) Az eltűnt, valamint a súlyos bűncselekmény miatt büntető eljárás alatt álló személyről készült képmást (hangfelvételt) nyomós közérdekből vagy méltánylást érdemlő magánérdekből a hatóság engedélyével szabad felhasználni.

1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról:

2. § E törvény alkalmazása során
1. személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;
4. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt), adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;

3. § (1) Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

A 2014. március 15-től hatályos új PTK 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Magyar Közlöny):

1:5. § [A joggal való visszaélés tilalma]
(1) A törvény tiltja a joggal való visszaélést.
(2) Ha a joggal való visszaélés jogszabály által megkívánt nyilatkozat megtagadásában áll, és ez a magatartás nyomós közérdeket vagy különös méltánylást érdemlő magánérdeket sért, a bíróság a nyilatkozatot ítéletével pótolhatja, feltéve, hogy az érdeksérelem másképpen nem hárítható el.

1:6. § [Bírói út]
Az e törvényben biztosított jogok érvényesítése – ha törvény eltérően nem rendelkezik – bírói útra tartozik.

2:43. § [Nevesített személyiségi jogok]
A személyiségi jogok sérelmét jelenti különösen…
g) a képmáshoz és a hangfelvételhez való jog megsértése.

2:48. § [A képmáshoz és a hangfelvételhez való jog]
(1) Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges.
(2) Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.

Kiegészítés: 2014. szeptember 24-én az Alkotmánybíróság úgy határozott, hogy az intézkedő rendőr arca megjelenhet a hírekben, mert a közvélemény tájékoztatását fontosabbnak ítélték a rendőrök személyiségi jogainál. Erről szóló írásom hamarosan megjelenik.