Földet szeretne? Így juthat hozzá

Megjelent az állami termőföldek értékesítéséről szóló kormányhatározat.

Tájékoztató a „Földet a gazdáknak!” Program keretében az állami tulajdonú földek földművesek részére történő értékesítéséhez szükséges intézkedésekről.

Magyarország Kormánya a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) általi kezdeményezésre meghozta azon intézkedését, amely – a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben meghatározott 300 hektár mértékű földszerzési maximum alkalmazásának megkötésével – lehetővé teszi a földművesek számára az állami tulajdonú földterületek megvásárlását.

1666/2015. (IX. 21.) Kormányhatározat kivitelezésének és megvalósításának irányelvei:

  • az állami földbirtok-politika irányelveivel összhangban;
  • a kellő eljárási garanciák megteremtése mellett;
  • átlátható eljárások keretében;
  • az erdők és természetvédelmi területek kivételével;
  • a három hektárnál kisebb földrészletek egyszerűsített, ajánlattételi felhívással;
  • a három hektárnál nagyobb földrészeltek a 23 megyei jogú városban a fővárosi és megyei kormányhivatalok által lebonyolított árverésen;
  • a helyben kialakult piaci ár feletti értéken;
  • a kikiáltási ár alatti értékesítés lehetőségének kizárásával;
  • 20 éves elidegenítési és terhelési tilalom, valamint a Magyar Állam visszavásárlási jogának kikötésével, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zárkörűen Működő részvénytársaság által a vásárlásokhoz igénybe vehető földvásárlási hitelprogram meghirdetésével;
  • a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 18. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti helyben lakó magyar földművesek a Nemzeti Földalapba tartozó földterületek értékesítése során földtulajdont vásárolhassanak.

Az állami tulajdonú földterületek értékesítéséből származó bevétel kizárólag Magyarország fejlesztésére és az állami vagyon gyarapítására használható fel.

(NAK)

További hírek a témában