Gazdák figyelem! – Pályázati lehetőség mezőgazdasági termékfeldolgozásra

A Felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a gazdálkodók számára olyan fejlesztések végrehajtására, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához, továbbá a saját, illetve az alkalmazotti foglalkoztatás fenntartásához, valamint hozzájárul az élelmiszer-ágazati szereplők versenyképességének javításához a legkorszerűbb, innovatív technológiák megvalósításával.

Pályázók köre

Mezőgazdasági termelő, abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben az utolsó teljes lezárt üzleti évi árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik, tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik, tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul, vagy a támogatott tevékenységgel kizárólag Annex I. terméket állít elő.
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. Kollektív projektnek minősül a legalább öt – jogilag és gazdaságilag egymástól független – kedvezményezett által közösen végrehajtott projekt (konzorcium). Kollektív projektnek minősül továbbá a termelői csoport, a termelői értékesítő szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.

Támogatható tevékenységek

A Felhívás keretében a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti – mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás esetén kizárólag Annex I. termék előállítására vonatkozó – tevékenységek – kivéve TEÁOR 109 (takarmánygyártás) és TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) alá tartozó tevékenységek – támogathatóak az alábbi célterületi bontásban:

A) A mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelése érdekében. (Termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása; az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése; a termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése; a célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése.)

B) A mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő, a környezeti erőforrás- hatékonyságot célzó fejlesztések támogatása.

Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek

(Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése; utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés; hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.; épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése; világítási rendszerek korszerűsítése; berendezések, gépek, rendszerek energetikai felújítása; épületgépészeti fejlesztések; új, energiatakarékos technológiák, berendezések beszerzése)

Egyéb környezetterhelést csökkentő tevékenységek

(Üzemi infrastruktúra és működés anyag- és víztakarékosságát, valamint emisszió-csökkentését célzó korszerűsítések, új módszerek bevezetése; csomagolás korszerűsítése; szennyvízkezelés fejlesztése; technológiai veszteségek minimumra való csökkentése stb.)

Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

(Fűtési/hűtési energiaigény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból; használati melegvíz-igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból; gazdasági-termelési folyamat közvetlen hőigényének részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból; villamosenergia-termelés)

Támogatás mértéke

A támogatás maximális mértéke a Dél-alföldi régióban az összes elszámolható költség 50%-a. Energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás esetén a támogatás maximális mértéke az elszámolható költség 30%-a (bizonyos esetekben 45%-a). A támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal növelhető (a Dél-alföldi régióban max. 50%-ig).
A megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 45%-a, ha a környezetvédelmi beruházási költség a beruházás összköltségén belül külön beruházásként, vagy egy már működő létesítmény új, jól azonosítható többletkomponenseként meghatározható.

Támogatás összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege egyéni beruházás esetén maximum 500 millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 1,5 milliárd Ft.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. február 15. naptól 2018. február 15. napjáig van lehetőség.

A pályázati dokumentáció letölthető és további információk a Széchenyi 2020 oldalán érhetőek el:
www.palyazat.gov.hu

Forrás: Bányai Gábor Facebook

További hírek a témában