Miért csak annyit utalt át a bank? Miért ennyit vont le a munkáltató?

Ezek gyakori kérdések a NAV végrehajtási eljárásai során. Sokan nem értik, hogy a bankszámlájukon van fedezet, mégsem teljesíti a pénzintézet a hatósági átutalási megbízást (ismertebb nevén inkasszót). De miért is?

Az irányadó jogszabályi rendelkezések alapján természetes személy esetében a pénzforgalmi szolgáltató az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegét (jelenleg 28 500 forint) nem utalhatja a végrehajtást kérőnek, azaz ezen összeg mentes a végrehajtás alól, azzal az adós szabadon rendelkezhet. Ugyanakkor a nyugdíjminimum és a négyszerese közötti összeg fele, illetve a négyszerese feletti összeg korlátlanul végrehajtás alá vonható. Amennyiben az adott számlán lévő összeg nem nyújt fedezetet a követelésre és a pénzintézet több számlán tartja nyílván az adóst megillető pénzösszegeket, a bank a teljesítést kiterjeszti az adós valamennyi számlájára. A mentességi szabályokat valamennyi számlán kezelt teljes összegre kell alkalmazni. Több számlatulajdonos esetén bármelyikkel szemben fennálló követelés fejében – a mentességi szabályokat figyelembe véve – indítható végrehajtás a számlán fennálló összegre.

A nettó munkabérből általában legfeljebb 33 százalékot, kivételesen legfeljebb 50 százalékot lehet levonni. NAV végrehajtás esetén mentes a levonás alól az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege, a nyugdíjminimum ötszöröse feletti rész ugyanakkor korlátlanul végrehajtás alá vonható. Ha az adós több munkáltatótól kap munkabért, a mentesség abból a munkabérből illeti meg, amelyet elsőként tiltottak le. Több jogcímen indított letiltás a munkabér legfeljebb 50 százalékig terjedhet. A letiltás nem vagy nem szabályszerű visszaigazolása, tartozásigazolás kiállításának elmulasztása esetén a munkáltató mulasztási bírsággal sújtható.

Ha a munkáltató, kifizető, hitelintézet, valamint más személy a NAV felhívása ellenére a levonást, átutalást, megfizetést elmulasztja, vagy nem a jogszabályban előírtaknak megfelelően teljesíti, a NAV határozattal kötelezi a levonni, átutalni, megfizetni elmulasztott összeg, adótartozás megfizetésére.

NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

További hírek a témában