Click to listen highlighted text!
  Click to listen highlighted text!

Újabb félmilliárd érkezik a térségbe

A kiskunhalasi járásban öt települést érintő, 500 000 000 forint összköltségű projekt nyert el támogatást. A projekt legfőbb célja a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása.

Másik fő cél a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása a helyzetelemzésben vázolt humán közszolgáltatások területén jelentkező területi különbségek csökkentése, a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javításával.

A projekt átfogó és legfontosabb célkitűzése tehát a humán közszolgáltatási minőségek területi szintű kiegyenlítése a lakossági csoportok igényeinek figyelembevételével. A projektben cél a releváns célcsoport létszámát, jellemzőit, területi különbségeit figyelembe véve az alapszolgáltatásokra ráépülve hozzájárulni a helyi egyedi igények kielégítéséhez szükséges komplex kiegészítő szolgáltatások fejlesztéséhez.

A projekt hozzá kíván  járulni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatásához, a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának javításával munkaerőpiaci helyzetük erősítéséhez, az egyes közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának fejlesztéséhez, integrált, innovatív megoldás kialakításához, pilot tevékenységek megvalósításához, ágazatközi együttműködések megteremtéséhez, közös szakmai gondolkodások, tematikus stratégiaalkotás folyamatához, település és térség-specifikus megoldások kidolgozásához a lakossági csoportok véleményének figyelembe vétele mellett, a települések közösségi aktivitásának fejlesztéséhez, a települések vonzóvá tételéhez a helyi lakosok, elsősorban a fiatalok számára, a humán közszolgáltatások és a lakossági csoportok közötti párbeszéd kialakításához.

Kiemelt cél a kulturális- és társadalmi tőke, az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztése, amelynek eredményeképpen a projektbe kapcsolódott települések lakosai megismerik településük emberi, szellemi, tárgyi, környezet értékeit, tudatosulnak bennük saját személyes és szűkebb közösségük emberi, tudás- és képességbeli értékei és alkalmassá válnak a környezetükben és önmagukban rejlő erőforrások fejlesztési, fejlődési célú tudatos alkalmazására. A projektet öt település valósítja meg konzorciumban: Kiskunhalas, Tompa, Kisszállás, Pirtó és Harkakötöny települések.

Pályázó neve: KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt megnevezése: Humán szolgáltatások fejlesztése a kiskunhalasi járásban – Esélyteremtés a humán szolgáltatásokban
OP név: EFOP – Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
Pályázati kiírás megnevezése: EFOP-1.5.3-16 – Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek
Projekt helyszíne (régió): Kiskunhalas
Megítélt összeg: 483 280 308 .- HUF Támogatás aránya: 100 %
Támogatási döntés dátuma: 2017.12.04
Forrás: ESZA, ESZA
Beavatkozási kategória: Az aktív befogadás, többek között az esélyegyenlőség és az aktív részvétel előmozdítása, valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében, Az aktív befogadás, többek között az esélyegyenlőség és az aktív részvétel előmozdítása, valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében
Uniós társfinanszírozási ráta: 84,999998 – ESZA, 84,999998 – ESZA
Projekt összköltség: 500 000 000 .- HUF

További hírek a témában
A szöveg felolvasásához kattintson