Click to listen highlighted text!
  Click to listen highlighted text!

Védett területen építenének új bulihelyet?

Tapodi Attila önkormányzati képviselő (SHT) napirend előtti felszólalásában „Védelmi erdőterületen” megkezdett engedély nélküli építésre hívta fel a testület figyelmét. Egy, a Sóstóval szemben lévő ingatlannak új tulajdonosa van, aki egy lábakon álló platformra összesen kb. 200 m2 szintterületű, 6-7 m magas, emeletes, lapos tetős építményt tervez a konténerekből összeépíteni.

st02

Tapodi Attila szerkesztőségünkhöz eljuttatott sajtóközleménye az alábbiakban olvasható:

“Mi, a kiskunhalasi Csapó István Sóstói lakótelep lakói a városképet, a környezetünket, és az életkörülményeinket károsító, engedély nélküli építésre hívjuk fel az önkormányzat vezetői, az érintett hatóságok, valamint városunk környezeti állapotára felelősen tekintő civilek figyelmét!

A lakótelep kialakítása óta érvényes helyi rendeletek rögzítik, hogy a 8143/1 és 8143/2 helyrajzi számú ingatlan beépítésre nem szánt, úgynevezett „Védelmi erdőterület”. Az önkormányzat mindkét ingatlant kezdettől „a Sóstó védőzóna és parkerdő kialakítására” elővásárlási joggal terhelte. A tulajdonosok ezt tudomásul vették, a környékbeli telkek vevői pedig az átlagosnál magasabb vételárat fizettek az 53-as főútra, és a Sóstó védett természeti környezetére néző ingatlanokért. Az építési tilalmat évtizedek óta mindenki tiszteletben tartotta.

2016. február 9-én a 8143/2 hrsz-ú ingatlanon tíz db rossz állapotban lévő konténer, és építőelemek kerültek elhelyezésre. Érdeklődésünkre kiderült, hogy az ingatlannak új tulajdonosa van, aki egy lábakon álló platformra összesen kb. 200 m2 szintterületű, 6-7 m magas, emeletes, lapos tetős építményt tervez a konténerekből összeépíteni – az interneten közzétett rajzai szerint. A konténerek elhelyezésével a tiltott építést megkezdte.

Kérjük a Tisztelt Hatóságokat, hogy az ügyintézési folyamatot, és az engedély nélküli építést szíveskedjen kivizsgálni, megszüntetni, és az eredeti állapotot helyreállíttatni!

A városunkat átszelő 53-as főutat végig kísérő védősávban – a lakóházak előtt – mindeddig senkinek sem jutott eszébe lerobbant konténerekből olcsó bulizó helyet építeni, és mást sem. Ahogyan bennünket, úgy valamennyi lakost felháborítaná a lakásuk előtti zöld terület beépítése – mely környezeti veszteségeket, lakhatási problémákat, és értékesítési károkat okoz -, miközben az ilyen célra alkalmas olcsó telkek százai várnak vevőre szerte a városban.

Értesülésünk szerint az ingatlanvásárlás előtt a vevő személyesen értesítette a városháza felelősét a vételi és építési szándékáról, majd az adásvételről is. Az érvényes szabályozás ellenére mind az építés egyértelmű tiltását, mind az elővásárlási jog érvényesítését elmulasztotta az önkormányzat, ahogyan a korábbi tulajdonost sem kötelezte a terület rendben tartására.

Kérjük, és felszólítjuk városunk önkormányzatát, hogy a helyi rendeletekben rögzített fejlesztési, építési és környezetvédelmi szempontoknak, a város, és az érintett lakosság jogos érdekeinek szerezzen érvényt, és szabjon gátat a hasonló folyamatoknak!

Bízunk benne, hogy levelünkkel még időben megakadályozhatjuk és visszafordíthatjuk a sóstói védelmi erdőterület beépítését, és a hasonló kezdeményezések hanyag ügyintézését. Ehhez kérjük valamennyi érintett hatóság, városunk civil szervezetei, lakosai, és a média segítségét is.

Kiskunhalas, 2016. február 23.

Az érintett lakosok nevében tisztelettel: Tapodi Attila sk.”

További hírek a témában
A szöveg felolvasásához kattintson