Adóellenőrt keres a Városháza

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdés alapján pályázatot hirdet Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal adócsoportjában adóellenőr munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozott idejű közszolgálati jogviszony előreláthatólag 2019. december 31-ig.

Foglalkozás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun Megye, Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
29/2012. (III. 7.) Kormányrendelet 1. melléklet 19. pontja alapján pénzügyi-számviteli feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Adóellenőr feladata az adóellenőrzések lefolytatása helyi adók (kiemelten a helyi iparűzési adó) tekintetében.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései alapján.

Pályázati feltételek:
-magyar állampolgárság
-cselekvőképesség
-büntetlen előélet (erkölcsi bizonyítvány)
-vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása,
-az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés. A II. besorolási osztályban: Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.
-közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség.
-6 hónapos próbaidő vállalása.

A Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– szakmai gyakorlattal rendelkező mérlegképes könyvelő,
– adószakértői, adótanácsadói szakképesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhessék. A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozati eljárás lefolytatásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
2018. március 01.

A pályázat benyújtásának határideje:
2018. február 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fődi Gabriella adócsoport vezető nyújt, a 06/77-523-120-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.). A borítékon fel kell tüntetni a pályázat S/334/2018 azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: adóellenőr.

Vagy

– Elektronikus úton Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző részére a jegyző@kiskunhalas.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásnak módja rendje:
A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiválasztásról és a kinevezésről a jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:
2018. február 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kiskunhalas.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálásának időpontja: 2018. január 23.

Kiskunhalas, 2018. január 19.
Komlósné Dr. Fekete Anikó Jegyző

További friss hírek