Aki az erdőt óvja, életet ment!

Kép: greenfo.hu

Jelenleg az ország teljes területén fokozott tűzveszély időszaka (tűzgyújtási tilalom) van érvényben!

Az erdei életközösségek fennmaradása, az erdők környezetében élő emberek biztonsága, az erdőkben megtalálható infrastruktúrák védelme, a károsító hatásoktól, különösen az erdőtüzektől történő megóvása közös érdekünk. Bács-Kiskun megye erdőtűz szempontjából nagymértékben veszélyeztetett.

Az erdőtűz elleni védelemmel kapcsolatos feltételek megteremtéséről az erdőgazdálkodó köteles gondoskodni!

Bács-Kiskun megyében a legmelegebb és legszárazabb területeken, a rossz vízmegkötésű laza homoktalajokon telepített tűzveszélyes fenyő és őshonos borókás erdőkben az elmúlt évtizedekben rendszeresen keletkeztek nagykiterjedésű, hosszantartó erdőtüzek.

Nyolc éve, 2012. április 29-én Bugacon, a Kiskunsági Nemzeti Park fokozottan védett területén pusztított egy ezeregyszáz hektárt érintő erdőtűz, amelynek oltási munkálatai öt napig tartottak. A lángokat a tűzoltók, a társszervek és a civilek csak intenzív, összehangolt munkával, a bevont erők és eszközök egyidejű, koordinált alkalmazásával tudták megfékezni.

A klímaváltozás miatt várhatóan az időjárási szélsőségek – extrém meleg és szárazság – folytatódnak, ezért kiemelten fontos a tűzesetek megelőzése, a felszámolásukra történő felkészülés.

A szabadtéri tűzesetek különféle okokból keletkezhetnek. A tűzeseteket követő vizsgálatok azonban rámutatnak arra, hogy az erdő- és vegetáció tüzek 99 százalékát az emberi figyelmetlenség, gondatlanság vagy szándékos tűzgyújtás okozza. Ezek a tüzek jelentős természeti károkat okozhatnak. Az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzése, a lakosság biztonsága, valamint a környezet védelme és a levegő tisztaság érdekében kiemelten fontos, hogy minden esetben tartsuk be a szabadtéri tűzgyújtást szabályozó rendelkezéseket és az előírásoknak megfelelően járjunk el.

Az erdészeti és tűzvédelmi hatóság, valamint az erdőgazdálkodók közös érdeke az erdőtüzek megelőzése, a felkészülés és az erdőtüzek hatékony felszámolása.

A felkészülés és a védekezés fontos eszköze a tervezés, a mentésben résztvevő személyek, eszközök és szervezetek összerendezése, az információk megosztása, a feltételek biztosítása. A jogszabályok a feltételek megteremtésének szereplőit, felelőseit egyértelműen kijelölik, meghatározzák.

Az erdők tűz elleni védelmével kapcsolatos feltételek megteremtéséről a 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban Evt) 64.§ (1) bekezdése alapján az erdőgazdálkodó köteles gondoskodni. A tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. törvény 18.§ (3) bekezdése szerint „Az erdő és a parlag tűz elleni védelme – a tűzesetek megelőzése, a tűzoltás feltételeinek biztosítása – a tulajdonos, a kezelő, illetve használó feladata.”

Az Evt. 67.§ (1) bekezdése alapján fokozott tűzveszély időszaka (tűzgyújtási tilalom) van érvényben 2020. április 3-tól Bács-Kiskun megyében, 2020. április 10-től országosan. Ezt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (továbbiakban: NÉBIH) a 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet (továbbiakban R.) 17/A.§ (5) szerint a honlapján közzétette:

https://portal.nebih.gov.hu/-/tuzgyujtasi-tilalom-lepett-eletbe-het-megyeben-matol

https://portal.nebih.gov.hu/-/orszagos-tuzgyujtasi-tilalom-lesz-holnaptol

A R. 2. melléklete alapján Bács-Kiskun megye erdőtűz-veszélyeztetettségi besorolása nagymértékben veszélyeztetett.

A R. 5.§ (8) szerint „Egyszerűsített védelmi tervet kell készítenie

a) a 10 hektárt meghaladó nagymértékben veszélyeztetett, vagy

b) a 20 hektárt meghaladó közepesen veszélyeztetett

területet kezelő erdőgazdálkodónak.

Az egyszerűsített védelmi tervre aktuálisan kötelezett gazdálkodók a Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztály honlapján megtalálhatók:

http://www.nfk.gov.hu/Erdotuzvedelmi_terv_keszitesere_kotelezett_gazdalkodok_news_560

A R. 5.§ (9) határozza meg, mit kell tartalmaznia az egyszerűsített védelmi tervnek:

„a) a veszélyeztetett terület leírását,

b) a megelőző intézkedéséket,

c) a tűz esetén értesítendő szervek elérhetőségét,

d) a tűz esetén igénybe vehető eszközöket és azok elérhetőségét.”

A terv mintáját a NÉBIH közzétette a honlapján:

https://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/minta-tervek

Az R. 12. § (1) bekezdése szerint “Az erdőgazdálkodó a fokozott tűzveszély időszaka alatt a tűzvédelmi szempontból nagymértékben veszélyeztetett területek esetében köteles

b) a tűzgyújtási tilalomra vonatkozó rendelkezések megtartását folyamatosan ellenőrizni,

c) a veszélyeztetett helyekre a tűz jelzésére alkalmas eszközökkel felszerelt tűzvédelmi őröket (tűzjelző szolgálatot) állítani,

d) az erdőtűz oltására megfelelő munkacsoport, felszerelés és jármű készenlétben tartásáról gondoskodni.

(2) Az erdőgazdálkodó a tűzvédelmi szempontból kismértékben és közepesen veszélyeztetett területek esetében az (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott kötelezettségeket teljesíti.”

A R. 19.§ alapján az egyszerűsített védelmi terv készítési kötelezettségének az erdőgazdálkodó először 2008. december 31-ig volt köteles eleget tenni, majd a R. 5.§ (11) szerint a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén módosítani.

A tervek rendszeres aktualizálása különösen fontos feladat, tűzveszélyes időszakban pedig kiderül, hogy a terv alkalmas-e feladatának betöltésére, a megelőző és mentő intézkedések hatékonyságának növelésére.

Kérünk minden erdőgazdálkodót, hogy az egyszerűsített védelmi tervek naprakészségét tekintsék át, a szükséges módosításokat végezzék el!

Az erdőtérképen színkódokkal van jelölve, hogy az adott erdőtag milyen mértékben tűzveszélyes. A zöld – kismértékben tűzveszélyes, a világos – közepes mértékben tűzveszélyes, a piros – nagy mértékben tűzveszélyes területet jelöl.

bacs.katasztrofavedelem.hu

További friss hírek

Adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálja, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. Rendben Olvasson tovább

Adatvédelem és a sütik irányelve