Elkészült Kelebián a szennyvízcsatornázás és –tisztítás fejlesztés

A csatornahálózat építése befejeződött, a szennyvíztisztító telep pedig próba üzemmódban működik, és fogadja a szennyvizet.

Sajtóközlemény

Kelebia Község szennyvízcsatornázás és –tisztítás fejlesztésének megvalósítása – KEOP-1.2.0/2F-09-2010-0068

A csatornahálózat építése befejeződött, a szennyvíztisztító telep pedig próba üzemmódban működik, és fogadja a szennyvizet.
A szennyvíztisztító telep 2015. november 20-ig próbaüzemben fog működni, ebben az időszakban az üzemeltető a szolgáltatást díjmentesen biztosítja. A próbaüzemet követően a csatornaszolgáltatási díjat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal fogja meghatározni.

A csatornahálózat kiépítését csak a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft-nél (volt Halasvíz Kft.) akkreditált kivitelező vállalkozás végezheti.

A belső házi szennyvízelvezető rendszer kiépítése érdekében a tulajdonos részéről szükséges kötelező feladatok:

– idegen területen építendő szennyvízcsatorna esetén szolgalmi jog beszerzése az építendő területre,

– kivitelezői szerződés megkötése,

– helyszíni szemle időpontjában a tulajdonos köteles a szemlén részt venni, a fogyasztási adatokat rendelkezésre bocsájtani, a bekötéssel kapcsolatos adminisztrációkat aláírni,

Az üzemeltető megbízott munkatársa jogosult a belső házi szennyvízelvezető rendszer átvételére, ill. az átvétel megtagadására, amennyiben a kivitelezővel szemben támasztott építési követelmények bármelyik pontja nem teljesül.

A házi szennyvíz vezeték kiépítését megelőzően állapot tervet kell készíteni a kivitelezőnek, amely alapján megkezdi a kivitelezést. A tervet az üzemeltető véleményezi.

A vállalkozó kiépíti a belső házi rendszert a csatlakozási pont és az épület között, és elkészíti a szükséges dokumentációt, ezt lejelenti az üzemeltetőnek. Ezt helyszíni szemle követi, amelyen a vállalkozó köteles részt venni és a méretarányos megvalósulási helyszínrajzot a kivitelezői nyilatkozattal együtt az üzemeltető által megbízott személy részére átadni.

A kivitelezés során felmerült valamennyi költség az ingatlantulajdonost terheli.

Amennyiben a tárgyban bármilyen kérdés merülne fel, az önkormányzatnál Ronyecz Péter tud segítséget nyújtani. Az ügyfélszolgálati irodán pedig folyamatos tájékoztatást nyújtanak a kivitelezési munkákról.

Telefonszám +36 70/948-67-67.

Kelebia Község Önkormányzata 2015.10.21.

szech

További friss hírek