Fülöp Róbert: A szabadság és a függetlenség utáni éhség, a magyar ember évezredes sajátja, ami mindig utat tör magának

Fülöp Róbert, Kiskunhalas polgármestere ünnepi beszéde:

Hölgyeim és Uraim, Tisztelt Kiskunhalasi Polgárok!

Rendhagyó helyen és legfőképp rendhagyó módon kell megemlékeznem, megemlékeznünk az egyik legszebb nemzeti ünnepünkről, az 1956-os forradalomról és szabadságharcról. Olyan láthatatlan és alattomosan terjedő kór tört rá szűk egy éve a világra, hazánkra, és benne városunkra, amelyben a biztonságunk érdekében, különleges járványmegelőző rendszabályokat kell betartanunk.

Hölgyeim és Uraim, Kedves Halasiak!

A mindennapi életünket, feladatainkat és ünnepeinket is a fizikai elkülönülés, a biztonságos távolságtartás, sokszor nagyon kényelmetlen béklyója fogságában kell megoldanunk. A polgárok egészségügyi védelme érdekében döntöttem úgy, hogy a hagyományoktól eltérően emlékezünk meg az 56-os forradalom és szabadságharc hőseiről, sorsfordító eseményeiről Kiskunhalason.
Remélem, hogy a kor nyújtotta technikai lehetőségek segítségével, kihasználásával a televízión és az internetes felületek, közösségi oldalak felhasználásával méltó módon emlékezhetünk meg szabadságharcos elődeinkről, hősies tetteikről.

Tisztelt Halasi Polgárok!
A magyar történelemben mindössze 20 nap az, amit az 56-os eseményekhez közvetlen kapcsolunk. Ám a magyar történelemnek talán a legkiemelkedőbb 20 napja ment végbe 1956-ban hazánkban. Egy méreteiben, lélekszámában kicsiny ország, de lelkületében határtalanul elszánt nemzet felemelte a fejét és nemet mondott az elnyomásra, a diktatúrára és szembeszállt a világ akkori legnagyobb birodalmával. Az ’56 október 23-i események Budapesten szinte egyik óráról a másikra váltak egy, a kommunista világban megszokott felvonulásból világra szóló, azt megrengető forradalommá.

Az a néhány nap, amikor a forradalom eseményei az egész országon végigsöpörtek, bebizonyította, hogy a magyar nép szabadságvágya, az elnyomás alóli szabadulásigénye, hihetetlen és megállíthatatlan erőket tud mozgósítani korra, nemre való tekintet nélkül. És ebben a forradalmi lendületben az akkori világ legerősebb birodalma, a kelet-európai blokkot totálisan uraló és elnyomó Szovjetunó hadserege is csak hátraarcot tudott venni és kivonulni Magyarországról.

Tisztelt Halasi Polgárok!
Az ötvenes évek magyar nyomorúsága nem csupán a külső hatalmi gépezet szorító nyomásától volt elviselhetetlen. A birodalom kiválasztotta, előnyben részesítette, ki- és továbbképezte a kommunista ideológiával mérgezett honfitársainkat, akik az évezredes magyar keresztény-nemzeti kultúrát sárba tiporva, új, szocialista, kommunista rendet próbáltak meghonosítani a Kárpát-medencében.

A magyart a magyar gyalázta. A szovjet diktátum importjára vevő honi kommunisták az utolsó faluig kiterjedő besúgó rendszert építettek ki.
A jól működő magyar mezőgazdasági kultúrát felvirágoztató gazdákat kuláknak titulálva elüldözték, a földműveléssel foglalkozókat korrupt, pazarló szövetkezetekbe kényszerítették, rendszeresítették a padlássöprést. A kommunisták a névtelen feljelentést intézményesítve, tisztes polgárokat hurcoltak hajnalonta az Andrássy út 60-ba, ahol bolsevik pribékek vertek ki belőlük maguk ellen szóló, hamis vallomásokat.

A néphatalom csalóka szólamával, a szocialista kultúra nevében üldözték a vallást és a történelmi tényeket elferdítve oktatták, sőt nevelték át az ifjúságot. Az évről-évre szorító külső és belső elnyomás sodorta mindent elsöprő erővel a szabadság és a függetlenség után vágyó magyar tömegeket az utcára 1956 október 23-án. Az 1848-as márciusi ifjakhoz hasonló lendülettel, elkötelezettséggel és tiszta szívvel vonultak az utcára az egyetemisták, s aztán fogtak fegyvert a pesti srácok.

A szabadság és a függetlenség utáni éhség, a magyar ember évezredes sajátja, ami mindig utat tör magának.

Tisztelt Honfitársaim!
Kiskunhalas sem maradt ki a forradalmi eseményekből. Halasnak is megvan a maga sortüze és megvannak az áldozatai. Egy férfi és egy lány adta az életét a forradalomért. Poloznyik Kálmán és Gyöngyösi Pap Ida a város főterén kialakult tömeggyülekezetben voltak rosszkor, rossz helyen. A helyőrségi katonai hatalomátvétel gyilkos fegyverei végeztek velük és még további három embert megsebesítettek. Rájuk is szomorú szívvel emlékezünk ilyenkor.

Városunkban is megalakultak azok a csoportok, amelyek a forradalom rögtönzött társadalmi szerveződésének keretet próbáltak adni. Október végén az országban egyedül Kiskunhalason írtak ki választást, amelyet a kisgazdapárt magabiztosan megnyert. A győzelem azonban tiszavirág életű volt.

Tisztelt Halasiak!
Ahogy az országban, úgy Kiskunhalason is elveszett a néhány napig szárnyaló, véráldozatokkal járó, hősies forradalom. Magunkra maradtunk vesztünkben, mint oly sokszor. A világ és Európa szavakban méltatta a szabadságszerető magyarok 56-os hőstetteit, de csak szenzációt harsogó hírek maradtak belőlünk a világ nyugati felében. A segítő tettek elmaradtak.

Amit a szabadságszerető magyarok, a függetlenségre vágyó halasi emberek megtehettek, azt megtették. A kívülről visszatérő túlerő és a belülről segítséget nyújtó kommunista szerveződések alig 3 hetet engedélyeztek a szabadság és a függetlenség sarjadásának.

Azonban Kiskunhalas a forradalmat eltipró és az azt követő kommunista megtorlásában hatalmas lelkierejéről tett tanúbizonyságot.

Nagy-Szeder István, aki az októberi, halasi választásokon győztes kisgazda párt nagytekintélyű vezetője volt, a helyi református egyházzal együtt a pesterzsébeti Pacsirtatelep gyermekei javára élelmiszergyűjtést szervezett.

Kiskunhalasról több vagonnyi élelmiszer került fel Budapestre a rászorulók javára. Ez a tette és a forradalom idején tanúsított magatartása több éves börtönbüntetést hozott számára.

Tisztelt Halasiak!
Nagy-Szeder István városháza falai közelében álló szobra vagy a főterünkön, a halasi sortűz áldozatainak emlékére emelt emléktábla, illetve a kopjafa mellett elhaladva, gondoljunk arra, hogy a ma meglévő szabadságunkért az előttünk élők mennyi áldozatot hoztak!
Tisztelet a hősöknek!

Kedves Halasiak!
Kérem Önöket, hogy akik arra járnak ezekben a napokban egyedül vagy családi körben, külsőségektől mentesen, biztonságos távolságra egymástól, de helyezzék el a megemlékezés virágait vagy gyújtsanak mécsest!

Magam és vezetőtársaim is megtesszük ezt. A virágok és a mécsesek sokasága jelezze közösségünk erejét, akkor is, ha most ezt együtt, egy időben és egymás mellett, a hagyományos ünnepi megemlékezés formájában nem tehetjük!

Tisztelt Halasi Polgárok!
A közös megemlékezés és ünneplés egy egészen más formát vett ebben az évben, de úgy gondolom, hogy méltóságát tekintve megőrzi hagyományainkat.

Engedjék meg, hogy ezúton gratuláljak Szécsiné Rédei Évának, a Csipkeház igazgatónőjének és dr. Döme Ottó nyugdíjas pedagógusnak, az Erdélyi Csillagok Irodalmi Egyesület elnökének, akiknek testületünk ebben az esztendőben adományozott Pro Urbe díjat. Mindketten hosszú időn át és sokat tettek városunkért.

Egyúttal köszönöm a Bibó István Gimnázium tanulóinak az idei, 56-os megemlékező műsort és elismerésemet, hálámat fejezem ki a felkészítő pedagógusoknak. A műsort a Halas Televízió rögzítette és remélem sok kiskunhalasi polgárhoz eljut a színvonalas megemlékező előadás.

Kedves Halasiak!

A világot, hazánkat és a várost is fenyegető koronavírus-járvány terjedését közösen, az egészségügyi szabályok fegyelmezett betartásával gátolni, akadályozni tudjuk.

Tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy emberéleteket mentsünk meg azzal, hogy maszkot viselünk, hogy ügyelünk a higiéniás szabályok betartására és biztonságos távolságot tartunk egymástól!

Vigyázzunk egymásra!

További friss hírek

Adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálja, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. Rendben Olvasson tovább

Adatvédelem és a sütik irányelve

Fülöp Róbert: A szabadság és a függetlenség utáni éhség, a magyar ember évezredes sajátja, ami mindig utat tör magának

Fülöp Róbert, Kiskunhalas polgármestere ünnepi beszéde: Hölgyeim és Uraim, Tisztelt Kiskunhalasi Polgárok! Rendhagyó helyen és legfőképp rendhagyó módon kell megemlékeznem, megemlékeznünk az egyik legszebb nemzeti ünnepünkről, az 1956-...