Hőszigetelés választás – igénybevételek és követelmények összehangolása

A hőszigeteléseket nem önmagukban, hanem szerkezetekben, szerkezeteken alkalmazunk, ezért a megfelelő választáshoz elengedhetetlen, hogy szerkezetekben gondolkodjunk és ez alapján vizsgáljuk meg az igénybevételeket és a követelményeket amelynek meg kell felelnünk. Gyakorlott tervezőként, kivitelezőként sem mindig egyszerű feladat, hát még laikus építtetőként. A drágább nem mindig a legmegfelelőbb és az olcsóbb ár is csak azonos műszaki tartalom mellett jó összehasonlítási alap.

A szerkezeti kialakítások esetében a megfelelő műszaki megoldás megválasztása és kivitelezése során gyakran egymás ellen ható műszaki és előírási szempontokat kell érvényre juttatni, úgy, hogy a vonatkozó jogszabályi követelményeknek is meg tudjunk felelni, amely azt is jelenti, hogy a megfelelést, igazoló dokumentumokkal – minősítésekkel, teljesítménynyilatkozatokkal, stb. – alá tudjuk támasztani. Amennyiben nem vizsgáljuk meg az összes szempontot az építési hibát előre borítékolhatjuk.

Az építési hibák elkerülése érdekében a műszaki tartalom meghatározása, ellenőrzése során vegyük figyelembe az alábbiakat:

  • Megrendelői igények, tervezési program
  • Jogszabályok, irányelvek, szabványok által támasztott követelmények
  • Építési termékek, szerkezetek igazoló dokumentumaiban, alkalmazástechnikai útmutatóiban foglalt feltételek
  • Csomópontok, rétegrendek kialakítása, védelmi síkok felületfolytonossága
  • Kivitelezési feltételek, munkaterületi körülmények
  • Környezeti hatások, igénybevételek
  • Elhelyezkedésből adódó igénybevételek
  • Belső hatások (használat, technológia)
  • Üzemeltetetési, felülvizsgálati, karbantartási igények hosszútávú költségei

Engedélyek, tervek, előkészítő iratok, szerződések:

Az első és legfontosabb lépések egyike, hogy még a munkák megkezdése előtt tisztázott legyen, hogy mik az elvárások, fő szempontok, megrendelői igények, melyet a tervezési programban is rögzítsünk! Az is fontos kérdés, hogy milyen dokumentációra, engedélyekre, tervekre van szükség! Meglévő épület felújításáról vagy új építésről van e szó? Milyen energetikai besorolású legyen az ingatlan, stb. Mi a fontos a számunkra? Legyen jó hangszigetelő, nem éghető, környezetbarát a választott hőszigetelés? Határozzuk meg az elvárt minőséget és állítsuk fel a prioritási sorrendet. A kőzetgyapot szigetelések, mint ásványgyapot szigetelések komplex megoldást nyújthatnak, előnyös terméktulajdonságaiknak köszönhetően.

Megvalósítás ütemezése, szakaszolása:

A következő lépés a kivitelezés tervezett időpontjának, ütemezésének, szakaszolásának a megtervezése, mely ugyancsak kihatással lehet a választott műszaki megoldásra, valamint annak kivitelezési előírásaira. Az építési folyamatoknál az időjárás káros hatásainak a kizárása elengedhetetlen. Ennek érdekében az építési folyamat közben várható időjárás értékelése, szükség szerinti védelmi intézkedések meghatározása elengedhetetlen. Vannak szigetelések amelyek érzékenyek az UV sugárzásra, a vakolathordó homlokzati hőszigetelő rendszerek pedig a magas és alacsony hőmérsékletre, stb. A ROCKWOOL kőzetgyapot alapú homlokzati hőszigetelései például nem csak hővédelmet, hanem zaj és tűzvédelmet is biztosítanak az épületek homlokzatain. Mivel nem zsugorodnak, nincs hőmozgásuk a kőzetgyapot szigeteléseknek tartós felületképzés alapjai.

Építménnyel szemben támasztott alapkövetelmények:

A jogszabályokban, szabványokban, irányelvekben, helyi építési szabályzatokban számtalan előírás vonatkozik az épületek megfelelő kialakítására. Viszont nem csak a jogszabályokban foglalt követelmények azok, amelyeket vizsgálni szükséges, hanem azok kielégítéséhez elengedhetetlenül szükséges egyéb szempontokat is. Ilyenek például a geometriai és csomóponti kialakítások, időjárási kitettség, fogadófelületek, szerkezetek megfelelőségének ellenőrzése – terhelhetőség, minősítő iratokban szereplő elvárások, stb. Kapcsolód szerkezetek beépíthetősége. Védelmi síkok felületfolytonossága és egyenértékűsége (tűzvédelem, hővédelem, zajvédelem, páravádelem, szél- és légzárás). Ahhoz, hogy a szerkezet az előírt követelményeket teljesítse a minősítésekben és előírásokban szereplő szigetelést kell beépíteni! A szigetelések eltérő műszaki paraméterekkel rendelkeznek, vannak amelyeknek jobb a hőszigetelő képessége, van amelyeknek az akusztikai paraméterei erősebbek. Ha csak a hőszigetelések hővezetési tényezőjét nézzük, nagyot tévedhetünk!

Beépítésre kerülő építési termékek és szerkezetek:

Az építési termékek, szerkezetek akkor képesek betölteni a szerepüket, amennyiben betartjuk a beépítésükre vonatkozó szakmai szabályokat, irányelvekben, alkalmazástechnikai útmutatókban foglaltakat, valamint figyelemmel vagyunk az egyes anyagok összeférhetetlenségére is. A termékek, szerkezetek mérete, kivitelezhetősége is szerepet játszhat, valamint gazdaságossági szempontokra is hatással lehet, hogy pl. mennyi hulladék keletkezik az egyik termék és mennyi egy másik termék esetében. A kivitelezési idő sem ugyan az sok esetben ezért ahol ez fontos tényező, nem szabad a választásnál figyelmen kívül hagyni.

A megfelelő hőszigetelés kiválasztásához mindig gondolkodjuk szerkezetben! Segítségünkre lehet a jó döntés meghozatalában, ha a közelmúltban megjelent Szálas hőszigetelő anyagok elvárt műszaki teljesítménynek meghatározási elvei Építésügyi Műszaki Irányelvet átolvassuk, mely ingyenesen leölthető az ÉMI honlapjáról. (Kattintson a szövegre a gyors eléréshez!)

Igazoló dokumentumok, garancia

Az építési termékek, szerkezetek teljesítmény nyilatkozatai, igazolód dokumentumai, stb. nem csak a követelményeknek való megfelelésben töltenek be jelentős szerepet, hanem a hibás teljesítéssel összefüggő jogok érvényesítésében is.

A hőszigeteléseknél különösen igaz ez, mert ha nem a minősítésekben szereplő termékeket építjük be, a garancia elvesztésén túl, a kész szerkezet sem fogja tudni az elvárt teljesítményt biztosítani energetikai, akusztikai vagy akár tűzvédelmi szempontból.

Az épület részévé váló építési termékek, szerkezetek dokumentumai sok esetben nem önmagukban állnak, hanem a gyártók az építési termékek forgalmazása során gondoskodnak arról, hogy a termékhez használati utasítást és biztonsági tájékoztatót mellékeljenek Sok esetben a használati utasítások a szavatossági és jótállási igények érvényesítésével is összefügghetnek, de lehetnek karbantartási, üzemeltetési, egyéb feltételek is benne.

Az építési termékek szerkezetek igazoló dokumentumaira nem csak a követelmények megfelelőségének az igazolása, a szavatossági és jótállási igények érvényesítése szempontjából van jelentősége, hanem hosszú távon is szolgálhat olyan információkkal melyek egy későbbi ingatlan eladás során, minőség, megfelelőség igazolása esetén vagy bővítés, rendeltetés módosításnál, átépítésnél, felújításnál stb. a meglévő építési termékek, építményszerkezetek igazolásainál is. Fontosak továbbá a tervezett karbantartások, felülvizsgálatok szempontjából is.

Például kőzetgyapot alapú szigetelések annál fogva, hogy nem éghetők tűzvédelmi szempontból korlátozás nélkül beépíthetők, egy későbbi fejlesztés során sem fogják a beruházásokra korlátozóan hatni, arról nem is beszélve, hogy talán a legtöbb szerkezetben vizsgált szigetelésről van szó%

Igények és igénybevételek

Megrendelői igények és többletigények igen specifikusak is lehetnek, melyeken túl figyelemmel kell lenni az építmény elhelyezkedéséből fakadó igénybevételekre is, pl. szélhatás, légállapot (tópart melletti párásság), mechanikai igénybevételek, árvíz kockázat, rezgésterhelés, stb..

Egyéb igénybevételek lehetnek – erőtani hatások, terhek, alakváltozás, környezeti hatások (időjárás, hőmérséklet, hóteher), nedvességhatás (talajnedvesség, talajpára), vegyi hatások, korrózió, anyagösszeférhetetlenség, hőmozgás, belső hatások (páraterhelés, épületmozgás) , biológiai igénybevételek, kártevők.

Komplex szemléletű tervezés és építési termék, szerkezet választás

A megrendelői igényekhez igazodva a legjobb megoldás meghatározásához kompromisszumokat kell kötni. Komplex szemlélet és sokszor szakági tervezők összehangolt tervezői munkája szükséges ahhoz, hogy gondosan kiválasztott szerkezetek, csomópontok és rétegrendek kerüljenek meghatározásra. Az egymás ellen ható műszaki és előírási szempontokat  a legoptimálisabb módon kell érvényre juttatni. Az építési, kivitelezési hibák jelentős része arra vezethető vissza, hogy elmarad a komplex vizsgálat és szükség esetén az épület diagnosztika.

Azok számára akik értéknövelő, tartós, környezetünket védő, természetes alapanyagú megoldásokat keresnek, amelyek választ nyújthatnak a hő-, zaj-, tűzvédelem területén napjaink kihívásaira, a biztonságos, komfortos, egészséges életterek létrehozása során, azoknak megfelelő választás a ROCKWOOL szigetelés.

Ha építési rendszerekhez, szerkezetekhez fejlesztett, komplex hőszigetelési megoldások érdeklik, kérdés esetén forduljanak szakértőinkhez bizalommal: https://www.rockwool.hu/kapcsolat/

További friss hírek