Idén Szabó Anna munkásságát ismerték el a CUM GRATIA díjjal

Nyolcadik alkalommal ítélték oda a Cum Gratia-díjat, ezúttal Szabó Annát tüntették ki a kiskunhalasi könyvtárban megrendezett bensőséges hangulatú ünnepségen.

A bensőséges ünnepségen Kovács Sándor egyesületi elnök és Kovács Erika köszöntötték a díjazottat és a jelenlévőket. Kovács Sándor elmondta, az idei már a nyolcadik díjátadó volt, amelyen elismerik egy pedagógus életművét. A jelölések közül az egyesület grémiuma Szabó Annát választotta, így ebben az évben ő vehette át a neves szakmai díjat. Az este valóban különleges volt, hiszen most nem a zeneiskola diákjai, tanárai adtak műsort, hanem a tanitónő családja, férje, gyermekei és unokái lepték meg több megindító dallal.

Szabó Anna 1956. április 22-én született Baján. Általános iskolai tanulmányait Dávodon az Állami Általános Iskolában végezte, majd Baján a Türr István Közgazdasági Szakközépiskolában folytatta tanulmányait. Itt érettségizett és szerzett könyvelői, vállalati tervező és statisztikus képesítést 1974-ben. Ekkor felvételizett és nyert felvételt a Bajai Tanítóképző Főiskola nappali tagozatára. A második tanév elvégzése után levelező tagozaton folytatta tanulmányait, melyet 1977-ben fejezett be, és kapta meg tanítói oklevelét.

Tanítói pályáját 1976-ban képesítés nélküli nevelőként kezdte meg lakóhelyén, Dávodon. 1981. április 30-án férjhez ment, férje kiskunhalasi pedagógus. Még ebben az évben Kiskunhalasra költözött, ahol a Dimitrov Téri Általános Iskola tagiskolájában, Rekettyén folytatta pedagógusi munkáját. Ezt az iskolát Klebelsberg Kunó miniszteri működése idején építették, külterületen, a várostól 4 km-re helyezkedik el. Az itt eltöltött évek jó lehetőséget biztosítottak pedagógiai képességei kibontakoztatására, hiszen a tanulók nagy részét a Téglagyár környékén élő roma gyerekek tették ki, néhányan a környékbeli tanyákról jártak iskolába. 1990-ben a megszűnő Dimitrov Téri Általános Iskolából jogutódjába, az új Kertvárosi Általános Iskolába került, ahol 2016-ban történő nyugdíjazásáig dolgozott. A kompetencia alapú oktatás bevezetése kapcsán bekapcsolódott a HEFOP 3.1.4 pályázat iskolai megvalósításába a Természetismeret és az Informatika területén. 2015-ben minősítési eljárás során Pedagógus II. pedagógus kategóriába került. Férjével, Kovács Sándorral a kiskunhalasi évek alatt végig egy nevelőtestületben dolgozott.

Két leánygyermek anyja. Az 1978-ban született Virág pedagógus, angol nyelvtanár, jelenleg a Kids Club angol gyermek nyelvtanfolyam területi igazgatója. Egy 15 éves és egy 6 éves leánygyermeket nevel. Anita 1985-ben született. Pszichológia szakot végzett a Szegedi Tudományegyetemen, majd szintén nappali tagozaton 2019-ben doktori címet szerzett. Jelenleg az egyetem Neveléstudományi Intézetének adjunktusa. 6 éves kislányt nevel. 40 éves pedagógiai pályafutása alatt egész generációkat nevelt fel, munkáját mindig nagy lelkesedéssel, odaadással, szakértelemmel végezte.

A tanulók és a szülők körében nagy szeretetnek, tiszteletnek és megbecsülésnek örvend a mai napig. Ennek bizonyságául szolgáljon egyik tanítványa néhány gondolata: „A korrekt, igazságos, emberséges hozzáállása mellett olyan karizmatikus egyénisége van, amellyel kivívta mindannyiunk tiszteletét és a legnagyobb csínytevők is tartottak a szigorától. A jó tanulók versenyfelkészítése mellett a gyengébbek felzárkóztatása sem merült soha feledésbe. Szoros kapcsolatot ápolt a szülőkkel is, amely által nem volt szükség osztályfőnöki vagy szaktanári figyelmeztetésekre. Generációkon átívelő a tekintélye. Azon pedagógusok egyike, aki által én is ezt a pályát választottam. Engem nem a szaktárgyának szépsége vonzott e pálya irányába, hanem az az attitűd, ahogyan gondoskodott diákjairól. Abban az időszakban volt szerencsém a kezei között nevelkedni, amikor a tizenévesek egyénisége formálódik. A mai napig emlékszem a négyszemközti „anyai” beszélgetéseinkre. Részemmé váltak az intelmei, fontos szerepe volt az egyéniségem alakulásában”.

Szabó Anna tanítónő pedagógiai tevékenysége során, munkája elismeréseként a következő kitüntetéseket kapta:
1984. Miniszteri dicséret
2002. Gyermekeink mosolyáért (iskolai kitüntetés)
2011. Kiskunhalas város közoktatásáért
2016. Pedagógus szolgálati emlékérem

További friss hírek