Községi ösztöndíj Pirtón

pirtoPirtón a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj mellett, egy teljes egészében saját forrásra alapozott pályázatot is kiírt a község vezetése, a felsőoktatási intézményekben tanuló helyi fiatalok számára. A részletek:

 

 

 

 

PÁLYÁZAT

községi oktatási ösztöndíjra
Pirtó Község Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot ír ki felsőoktatási intézményben  tanuló, Pirtó községben állandó lakóhellyel rendelkező lakosok részére oktatási ösztöndíj elnyerésére az alábbi feltételek mellett:

Pályázatot nyújthat be, aki

az ország bármely felsőoktatási intézményébe, első alapképzésre felvételt nyert és hallgatói jogviszonyt  létesített, illetve első alapképzés vagy első mesterképzés keretében felsőoktatási intézményben tanul, továbbá
nappali rendszerű oktatásban vesz részt, valamint
a 28. életévét az ösztöndíjpályázat benyújtásakor még nem töltötte be.

(a hallgatói jogviszony szüneteltetésének idejére ösztöndíj nem állapítható meg)
Azt a hallgatói jogviszonnyal rendelkező tanulót lehet ösztöndíjban részesíteni, aki a pályázat  beadása előtti félévet ( szemesztert ) 3,00  vagy azt meghaladó tanulmányi eredménnyel fejezte be.

Az ösztöndíj mértéke:

3,00 – 3,5 átlagig havonta      5.000.- Ft
3,55 – 4,5 átlagig havonta      6.000.- Ft
4,55 – 5,0 átlagig havonta      7.000.- Ft

annak az elsőévesnek, akinek igazolt hallgatói jogviszonya van, de még nem rendelkezik érvényes vizsgaeredménnyel, a hallgatói jogviszony első félévében ( 6 hónap ) havonta 6.000.- Ft, a második félévben  a félévi vizsgaeredménytől függően külön igazolással az a-c bekezdések szerint.

Az ösztöndíj 2015.január 1-től 2015.június 30-ig terjedő időszakra vonatkozik. Kifizetése egy összegben az önkormányzat 2015.évi költségvetésének elfogadása után 8 napon belül történik meg a támogatott kérésének megfelelően banki átutalással vagy a Hivatal házi pénztárából készpénzes kifizetéssel.

Az ösztöndíj pályázati kérelem  nyomtatvány mellé csatolni kell
a tanulmányi eredményről szóló igazolást
a hallgatói jogviszony fennállását igazoló okiratot.
A pályázat beadásának határideje: 2015. február 15.

A képviselő-testület a beérkezett pályázatokról 2015. február 28-ig dönt.

Pirtó Község Önkormányzata

További friss hírek