Ma délelőtt átadták a kelebiai szennyvíztisztítót – KÉPEK

Kelebia Község Szennyvízcsatornázás és –Tisztítás Fejlesztésének megvalósítása című projekt a Környezet és Energia Operatív Program, KEOP-1.2.0/2F-09-2010-0068 keretében valósult meg. A beruházás összes elszámolható költsége 1.234.350.161,-Ft, az összes támogatás: 1.167.456.973,-Ft. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt célja a 673 db ingatlan csatornabekötésével, és ezek zárt szennyvízgyűjtőjének megszüntetésével a térség környezetvédelmi és ökológiai állapotának megőrzése, a felszín alatti ivóvízbázisok védelme, az élő vízfolyások minőségének javítása.

A közműfejlesztés a térség környezeti állapotának a javítását szolgálja, természeti és környezeti értékeinek védelmét segíti elő.

A szennyvíztisztító telep 2015. november 20-ig próbaüzemben működött, ebben az időszakban az üzemeltető, a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. a szolgáltatást díjmentesen biztosította. A próbaüzemet követően a csatornaszolgáltatási díjat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal határozza meg. A csatornahálózat egyedi bekötéseinek kiépítését csak a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft-nél (volt Halasvíz Kft.) akkreditált kivitelező vállalkozás végezheti.

(Kreatív Projekt sajtóközlemény)

További friss hírek