Ma van a Család Napja

Illusztrációs kép: envato.com/Halasinfo

1994-ben az ENSZ május 15-ét a Család nemzetközi Napjává nyilvánította. A felhíváshoz Magyarország is csatlakozott. A kezdeményezés a figyelmet a családra, a társadalom legfontosabb intézményére irányítja.

A család emberek közössége vagy több közösség kapcsolata, ahol a tagok között leszármazotti, házassági vagy örökbefogadási kapcsolat van. Egy család tagjai általában hasonló tulajdonságokkal rendelkező emberek. A család modellezi a gyermek számára a társadalmat. Ott tanulja meg legfontosabb készségeinket. A baba anyához fűződő viszonya lesz az alapja minden további, későbbi kapcsolatának.

A családban tanulunk meg alapvető viselkedési normákat, értékeket. Ezért olyan fontos, hogy a családban működjenek bizonyos nevelési alapelvek, legyen egy szabályrendszer, amihez viszonyulni kell. A szereteten túl az elfogadás, egymás feltétlen támogatása ugyanolyan fontos családi alapelvek. Az elfogadó, meleg, szeretetteli légkör mellett a játékosság, a jókedv, a humor is alapvető értéke a családnak.

Magyarországon hivatalosan több mint egymillió ember él csonka családban (körülbelül 660 ezer gyermek és 500 ezer felnőtt). Ez a lakosság 11%-a. A csonka családoknak nehéz a helyzete és speciális igényeik, szükségleteik vannak.

A lényege a családnak tagszámtól és sok egyéb (épp az adott) társadalmi elvárástól függetlenül az, hogy közösség legyen, amely együtt örül, és a legkilátástalanabb helyzetekben is támogat.

Több típusa lehet egy családnak. A jogilag rendezett és teljes hagyományos család a legelterjedtebb családtípus Magyarországon. Ekkor a házasságban élő szülők együtt élnek vérszerinti (vagy jogilag rendezett örökbefogadott) gyermekeikkel. A másik típus lehet a jogi szempontból részlegesen rendezett nukleáris család, ahol a szülők, élettársak és előző kapcsolatból származó gyermekeiket együtt nevelik. A kiscsaládosok egy-két gyermeket, míg a nagycsaládosok három, vagy több gyermeket nevelnek. Jogilag rendezett párkapcsolat (külföldön elterjedtebb) olyan családtípus, melyben házastársaknak nincs és nem is lesz gyermekük.
További friss hírek