Munkalehetőség: Dajkát keresnek Kisszálláson!

A pályázat részletei a cikkünkben olvashatók.

Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda dajka munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6421 Kisszállás, Felszabadulás utca 34.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
kisgyermek gondozói feladatok ellátása az óvodapedagógus irányítása mellett

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– 8 Általános,
– magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– 8 Általános, dajka képesítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. március 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Nándorné nyújt, a 77/457-034 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda címére történő megküldésével (6421 Kisszállás, Felszabadulás utca 34. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13/2016. , valamint a munkakör megnevezését: dajka.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 26.

(kisszallas.hu)

További friss hírek