Néhány helyen pontosítják a közterületek elnevezését Kiskunhalason

Kép: utcanev-tabla.hu

A képviselő-testület soron következő ülésén néhány, korábban már elnevezett közterület kiterjedésének pontosítását fogja tárgyalni. A rendelet értelmében ilyen esetben is biztosítani kell a lakosság véleménynyilvánítási lehetőségét.

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek nevének megállapításáról, a ház-számozás, valamint a névtáblák és a házszámtáblák elhelyezésének rendjéről szóló 41/2003. (XII.23.) Ktr. sz. önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) szerint a közterületek elnevezéssel kapcsolatos eljárásban biztosítani kell, hogy a város lakossága a javasolt elnevezés tekintetében véleményt nyilváníthasson. Az elnevezések pontosítása a közelmúltban bevezetett Központi Címregiszter (továbbiakban: KCR) és az ahhoz kapcsolódó jogszabály változások miatt, vagy az ingatlan-nyilvántartásban észlelt hiba kijavítása miatt vált szükségessé a legtöbb esetben.

A képviselő-testület soron következő ülésén néhány, korábban már elnevezett közterület kiterjedésének pontosítását fogja tárgyalni, új utcanév nem kerül bevezetésre, azonban a Rendelet értelmében ilyen esetben is biztosítani kell a lakosság véleménynyilvánítási lehetőségét.

Az érintett ingatlanok a következők:
1. Jácint utca elnevezést adja a 9031 hrsz.-ú ingatlan megosztásából létrejövő Pipacs utca és Kamilla utca közti szakaszának,
2. Páfrány utca elnevezést adja a 41790/1 hrsz.-ú ingatlannak, valamint a szabályozási terv szerint az út széle-sítése során már kialakult és kialakuló új közterületi ingatlanoknak,
3. Jókai utca elnevezést adja a 42066/4 hrsz.-ú ingatlannak, valamint a szabályozási terv szerint az út szélesí-tése során már kialakult és kialakuló új közterületi ingatlanoknak,
4. Hősök Liget elnevezést adja a 4708/7 hrsz.-ú ingatlannak.

A város vezetése kéri a lakosságot és minden érintettet, hogy amennyiben észrevétele, javaslata van a fenti közterület elnevezésekkel kapcsolatban, azt írásban elektronikusan a [email protected] email címen, vagy postai úton a Hivatal címére (6400 Hősök tere 1.), a főépítésznek címezve, vagy telefonon ügyfélfogadási időben a 06-77/523-162 telefonszámon 2017. szeptember 27-ig azt jelezze.

kiskunhalas.hu

További friss hírek