Sokaknak jelentheti a jövőt: 900 millióból épül Agrár-logisztikai Központ Jánoshalmán

Az új Agrár-logisztikai Központ szervesen kapcsolódni fog az elmúlt évek fejlesztéseihez – hangzott el szerdán Jánoshalmán, a projektet bemutató sajtótájékoztatón.

Jánoshalma gazdasági elmaradottságát pozitív irányban mozdítja el az üzleti környezet fejlesztése. 2010-ben a „Komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségek üzleti infrastruktúra fejlesztése” elnevezésű pályázatból az egykori laktanya területből alakított ki a város iparterületet. A 22 különböző helyrajzi számmal ellátott ingatlanon közműhálózatot  építettek ki (víz, gáz, áram, szennyvíz), új aszfaltos út épült, csapadékvíz árkok készültek az új út mentén, térvilágítást és közbiztonsági térfigyelő kamerahálózatot építettek ki.
A fejlesztések miatt az addig kihasználatlan területet is alkalmassá vált arra, hogy a városban működő, vagy újonnan megtelepülő vállalkozások telephely fejlesztési beruházásaikkal megkezdjék termelő, szolgáltató tevékenységüket.

A városvezetés elképzeléseit segítette Magyarország Kormánya által kialakított jogszabályi környezet, amely Jánoshalmát szabad vállalkozási zónának minősítette.
A kedvezményezett járások besorolásáról szóló kormányrendelet szerint a Jánoshalmai járás komplex programmal fejlesztendő járás. A kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló kormányrendelet szerint Jánoshalma társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból, valamint a jelentős munkanélküliség miatt kedvezményezett településnek számít, így a város fejlesztése a nemzeti fejlesztési stratégiáknak is kiemelt, nevesített települése.

Agrár-logisztikai Központ épül

Jánoshalma mezőgazdasági múltja, földrajzi adottságai lehetővé teszik a 2014-2020-as időszakban elérhető támogatások igénybevételével, hogy a térség a mezőgazdaságban megtermelt termények logisztikai, és árufeldolgozó csomópontjává váljon. Ezen lehetőségek és adottságok figyelembe vételével kívánja Jánoshalma városvezetése elkészíteni és kihasználni a város üzleti környezetének további fejlesztését. Az Iparterületen megépülő gyümölcs hűtő, tároló, feldolgozó létesítmény a település különösebb közlekedési megterhelése nélkül is alkalmas lehet raktározási, feldolgozási és logisztikai feladatok ellátására.

A térség új agrár létesítményének megvalósítása 3 ütemben történik.

1 ütem

TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006 pályázatból

 • • 552 méter hosszú kerítés építése,
  • 14.221 m2 területen tereprendezés, humuszmentés, inert hulladék mentesítés,
  • térburkolat és belső út építése 3.792 m2-en,
  • 4.740 m2-en zöldfelület rendezése,
  • közmű hálózatok (víz-, szennyvíz,- csapadékvíz és gáz) telken belüli kiépítése, meglévő hálózatba kötve 14.420 m2 nagyságú területen az ellátás biztosítása,
  • 2.838 m2 új aszfaltos út kiépítése,
  • 956 m2 új zúzalékos út kiépítése,
  • 632 méter hosszú burkolatlan csapadékvíz elvezető árok kiépítése,
  • 1 db transzformátor állomás kiépítése,

2. ütem és 3. ütem

A hűtő, tároló, feldolgozó üzem, a logisztikai háttér kialakítása történik meg a TOP 1.1.2. valamint a TOP 1.1.3. valamint a Vidékfejlesztési Program EU pályázati konstrukciók igénybevételével.

Az Iparterületen megépülő új létesítmény munkahelyek létrehozásával, a térségben előállított terményekhez hozzáadott érték megteremtésével hozzájárul a gazdaság élénkítéséhez, a mezőgazdasági termelők létbiztonságának növekedéséhez. Várható, hogy kiszolgálói oldalon, ill. a beszállítói oldalon is megjelennek újabb vállalkozások. A fejlesztés megvalósításával növekszik Jánoshalma lakosságának létbiztonsága és jövedelmi szintje, növekednek a helyi és állami adóbevételek. A fejlesztés multiplikátor hatását várható a társadalom tekintetében, hiszen nemcsak új munkahelyek jönnek létre a fejlesztéssel, hanem a térségben élők jövedelmi szintjének emelkedése is várható.

A magasabb jövedelmi szinttől várható, hogy a lakosság növelni fogja megtakarításait, amely felhalmozási tőke újabb befektetéseket generálhat a térségben. A társadalom magasabb jövedelmi szintjétől a fogyasztás bővülése várható, valamint a fogyasztói szokások elmozdulását a magasabb feldolgozottság és hozzáadott értékű termékek irányába. Ugyanakkor az is elmondható, hogy amennyiben munkahelyteremtő vállalkozások nem jelennek meg az elkövetkezendő években Jánoshalmán, a lakosság további elvándorlása várható. A munkahelyteremtéssel ez a folyamat megállíthatóvá válik.

További friss hírek