Trianonról más megvilágításban

Kedden este Ujváry Gábor történész, a Veritas Történetkutató Intézet munkatársa tartott előadást a kiskunhalasi Városi Könyvtárban.  Végső István elnök köszöntötte a szép számú egybegyűlt érdeklődőt. Ezt követően az Erdélyi Csillagok Irodalmi Egyesület szervezésében Tóbiás Anna a KRK Szilády Áron Gimnázium diákja olvasott fel verset. 

Ujváry Gábor történész a telt házas olvasóteremben arról beszélt, viszonylag ritkán esik szó arról, hogy a történetírók Trianon előtt, majd utána hogyan vélekedtek a bekövetkező és bekövetkezett tragédiáról.
Mint elmondta, 1920 fellendítette az újkori, sőt, középkori történeti kutatásokat is. Megindult a társadalmi igény, hogy kiderüljön, mi vezetett Trianonhoz, például Muhi, Mohács, a 18. századi betelepítések, összeesküvés és diplomáciai hibák sorozata.

Hosszabb-rövidebb kiadványok szerzői, mint: Angyal Dávid, Iványi Béla, Rugonfalvi Kiss István, Holub József, mind pedig olyan további jeles történészek, mint Fraknói Vilmos, Marczali Henrik, Domanovszky Sándor, Horváth Jenő, Hóman Bálint, valamint  Szekfű Gyula írtak Trianon előzményeiről és hatásairól. Ezek sokszor máig helytálló és megkerülhetetlen szakirodalmat jelentenek a magyar történettudományban.

További friss hírek