Vállalkozók figyelem! Kelebiai, kisszállási, kunfehértói, tompai vállalkozások is pályázhatnak!

Újabb településeken elérhető a „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása” című (GINOP 1.2.2-15) pályázati kiírás, amelyre még mindig lehet pályázatot benyújtani.

Jóllehet, 2015. augusztus 27-én 11.00 órától a „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása” című (GINOP 1.2.2-15) felhívás keretében támogatás csak a szabad vállalkozási zónának minősülő településeken megvalósuló beruházásokhoz nyújtható, azonban további 122 települést vont be a kormány a szabad vállalkozási zónákba december elején, aminek következtében kibővült azon vállalkozások köre, akik a kedvező adózás mellett egyes vissza nem térítendő támogatások igénybevételére is jogosulttá váltak. A korábbi 903 települést magába foglaló lista, így már 1 015 települést tartalmaz.

A Kiskunhalasi Járás alábbi településein működő vállalkozások nyújthatnak még be pályázatot a fenti kiírásra: Kelebia, Kisszállás, Kunfehértó, Tompa.

A Bács-kiskun megyei 5. sz. választókerület alábbi településein is pályázhatnak: Bácsalmás, Bácsszőlős, Borota, Csikéria, Jánoshalma, Kéleshalom, Kunbaja, Mélykút, Tataháza.

A napokban módosult a pályázati felhívás, így a GINOP 1.2.2-15 eszközbeszerzési pályázatban főtevékenységként, egyedüli beszerzésre kerülő eszközként lehetőség van megújuló berendezés (napelem, napkollektor) vásárlására is! A pályázatban vásárolt új eszköz lehet kizárólag megújuló berendezés is, tehát nem kell kizárólag gyártáshoz kapcsolódó termelő berendezést vásárolni.

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása című felhívás összefoglalója:
Indokoltsága és célja: KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

A támogatás mértéke, összege

Az összes elszámolható költség maximum 50%-a, minimum 5.000.000 Ft, maximum 50.000.000 Ft. Az egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetén az igényelhető támogatás összege legfeljebb 10.000.000 Ft lehet.

Feldolgozóipari tevékenység fejlesztését célzó, és szabad vállalkozási zónában megvalósuló projekt esetén, amennyiben a projekt elszámolható összköltsége nem haladja meg az 55.000.000 Ft-ot, akkor az összes elszámolható költség maximum 70%-a ítélhető meg.

Támogatható tevékenységek:

a) Új eszköz beszerzése (projekt összköltség legalább 50%-a)
Önállóan nem, csak az a) ponthoz kapcsolódóan támogatható
b) Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése (projekt összköltség legfeljebb 25%-a, raktározáshoz kapcsolódó legfeljebb 10%-a)
c) Az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan (projekt összköltség legfeljebb 25%-a)
d) Információs technológia-fejlesztés: kizárólag az új berendezéshez kapcsolódó új informatikai eszközök és szoftverek (szoftver költsége a projekt összköltségének legfeljebb 10%-a, max. 3M Ft.)
e) Online megjelenés: domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, honlapkészítés
f) Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (projekt összköltségének legfeljebb 10%-a)

Amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására kerül sor, a Felhívás keretében támogathatóak az alábbi tevékenységek is (g), h), i) tevékenységre elszámolható költség 1.000.000 Ft lehet a felvételre kerülő megváltozott munkaképességű munkavállalónként):

g) A megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit, a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő új eszközök beszerzése
h) A létesítmények akadálymentesítése, a megváltozott munkaképességű személyek munkakörülményeinek javítását célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás és átalakítás
i) Az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés
Támogatást igénylők köre: mikro-, kis- és középvállalkozások
a) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel
b) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
d) amelyek egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel nem rendelkező bejegyzett vállalkozások, és amelyek projektje a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében szereplő feldolgozóipari tevékenység fejlesztésére irányulnak.
Jogi forma szerint: kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek, szövetkezet

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja: 2015. július 09-től 2017. július 10-ig, online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül.

A pályázati dokumentáció letölthető: https://www.palyazat.gov.hu/doc/4470

(Forrás: Facebook)

További friss hírek