Védett területen építenének új bulihelyet?

Tapodi Attila önkormányzati képviselő (SHT) napirend előtti felszólalásában „Védelmi erdőterületen” megkezdett engedély nélküli építésre hívta fel a testület figyelmét. Egy, a Sóstóval szemben lévő ingatlannak új tulajdonosa van, aki egy lábakon álló platformra összesen kb. 200 m2 szintterületű, 6-7 m magas, emeletes, lapos tetős építményt tervez a konténerekből összeépíteni.

st02

Tapodi Attila szerkesztőségünkhöz eljuttatott sajtóközleménye az alábbiakban olvasható:

“Mi, a kiskunhalasi Csapó István Sóstói lakótelep lakói a városképet, a környezetünket, és az életkörülményeinket károsító, engedély nélküli építésre hívjuk fel az önkormányzat vezetői, az érintett hatóságok, valamint városunk környezeti állapotára felelősen tekintő civilek figyelmét!

A lakótelep kialakítása óta érvényes helyi rendeletek rögzítik, hogy a 8143/1 és 8143/2 helyrajzi számú ingatlan beépítésre nem szánt, úgynevezett „Védelmi erdőterület”. Az önkormányzat mindkét ingatlant kezdettől „a Sóstó védőzóna és parkerdő kialakítására” elővásárlási joggal terhelte. A tulajdonosok ezt tudomásul vették, a környékbeli telkek vevői pedig az átlagosnál magasabb vételárat fizettek az 53-as főútra, és a Sóstó védett természeti környezetére néző ingatlanokért. Az építési tilalmat évtizedek óta mindenki tiszteletben tartotta.

2016. február 9-én a 8143/2 hrsz-ú ingatlanon tíz db rossz állapotban lévő konténer, és építőelemek kerültek elhelyezésre. Érdeklődésünkre kiderült, hogy az ingatlannak új tulajdonosa van, aki egy lábakon álló platformra összesen kb. 200 m2 szintterületű, 6-7 m magas, emeletes, lapos tetős építményt tervez a konténerekből összeépíteni – az interneten közzétett rajzai szerint. A konténerek elhelyezésével a tiltott építést megkezdte.

Kérjük a Tisztelt Hatóságokat, hogy az ügyintézési folyamatot, és az engedély nélküli építést szíveskedjen kivizsgálni, megszüntetni, és az eredeti állapotot helyreállíttatni!

A városunkat átszelő 53-as főutat végig kísérő védősávban – a lakóházak előtt – mindeddig senkinek sem jutott eszébe lerobbant konténerekből olcsó bulizó helyet építeni, és mást sem. Ahogyan bennünket, úgy valamennyi lakost felháborítaná a lakásuk előtti zöld terület beépítése – mely környezeti veszteségeket, lakhatási problémákat, és értékesítési károkat okoz -, miközben az ilyen célra alkalmas olcsó telkek százai várnak vevőre szerte a városban.

Értesülésünk szerint az ingatlanvásárlás előtt a vevő személyesen értesítette a városháza felelősét a vételi és építési szándékáról, majd az adásvételről is. Az érvényes szabályozás ellenére mind az építés egyértelmű tiltását, mind az elővásárlási jog érvényesítését elmulasztotta az önkormányzat, ahogyan a korábbi tulajdonost sem kötelezte a terület rendben tartására.

Kérjük, és felszólítjuk városunk önkormányzatát, hogy a helyi rendeletekben rögzített fejlesztési, építési és környezetvédelmi szempontoknak, a város, és az érintett lakosság jogos érdekeinek szerezzen érvényt, és szabjon gátat a hasonló folyamatoknak!

Bízunk benne, hogy levelünkkel még időben megakadályozhatjuk és visszafordíthatjuk a sóstói védelmi erdőterület beépítését, és a hasonló kezdeményezések hanyag ügyintézését. Ehhez kérjük valamennyi érintett hatóság, városunk civil szervezetei, lakosai, és a média segítségét is.

Kiskunhalas, 2016. február 23.

Az érintett lakosok nevében tisztelettel: Tapodi Attila sk.”

További friss hírek